Öppettider

Sommar 2024
9/5 – sept (ljuset bestämmer)

Torsdagar

17.30-19.00

Anmälan mellan 17.30-18.30

Priser

Vi kan ta emot betalning med Swish eller kontanter.

Skjutning

En grundskjutning är 25 skott. (en prov och fyra tavlor)

Kortdistans 25 skott
Skjutning extra skott

35 kr
6 kr för 5 skott

Medlemsavgifter kalenderår

0-20 år
Över 20 år
Över 20 år
Familjekort
Hemvärnet

50 kr
100 kr för stödmedlem
200 kr för aktiv medlem(*1)
250 kr (*2)
50 kr om man är medlem i Gävleborgsgruppen

(*1) Aktiv medlem är den som innehar nyckel till anläggningen
eller annars nyttjar den.

(*2) För familjekort gäller två vuxna och alla barn boende i samma bostad.

Medlemsavgifter betalas in till plusgiro eller swish enligt nedan inbetalningskort.
Vid betalning via internetbank skriv Namn, personnummer och telefonnummer.
Resterande uppgifter enligt ovan skickas till e-post adressen info@sandvikensskyttegille.se eller via SMS på mobilnumret 070-207 42 71(ej swish).
Medlemskapet börjar gälla när alla uppgifterna inkommit.

Dom uppgifter vi behöver är:
Namn
Personnummer inkl dom 4 sista (krav från förbundet för att vi ska få redovisa som medlem)
Postadress
Telefonnummer
E-postadress (för att tex skicka ut detta medlemskort för att spara in på skog och porto)
Vid familjekort så skriv med namn och personnummer på övriga familjemedlemmar.
Kontakt medlemsärenden: info@sandvikensskyttegille.se
Göran Wennerberg, Frejgatan 32, 81160 Sandviken, 070-2074271(ej swish)

Ladda ner inbetalningskort och medlemskort med all information här.

Bokning av skjutbanan för grupper

Det går att boka skjutbanan för grupper.
Kontakta oss för bokningar.

Inklusive 20 skyttar
Extra per skytt utöver 20 st

2500 kr
35 kr