Korthåll är den gren vi har fasta öppettider för alla att komma och skjuta.
Se öppettider och priser.

Korthåll

Kortdistansskytte är både nationell och en sportskyttegren från 50 meter.
Man skjuter med kaliber 5.5 mm, engelsk nominellt 0,22 tum med en hylslängd på 15 mm
Vanligt namn är salongsammunition eller 22 long rifel.

Ammunition norma match 22 long
Nationelltskytte

Det nationella skyttet tävlar man i liggande skytte och ställningsskytte där både knä och stående förekommer.
Skjutprogrammen är likvärdiga med banskytte 300 meter för det nationella skyttet men med längre skjuttider eftersom många vapen som används är bara enskottsgevär.
Det finns även här gevär med magasin om 5 skott.

I nationellt skytte i knästående är det tillåtet att skjuta i sittande med stöd på ett knä för en armbåge. Eller så skjuter skytten i höga knäställningen sittande på foten eller använder en vristkudde under vristen.
I liggande skjuter man med rem utan stöd.
I Stående skjuter man utan rem men det är tillåtet att använda rem för den som vill.
Klass 15 år skjuter med kuddstöd.

Sportskytte.

Här skjuter man ¼ , ½  eller helmatch.
¼ match motsvarar 10 skott i vardera skjutställningen ligg, stå och knä.
1/2 match skjuter man 20 skott i vardera ställningen.
Helmatchen skjuter man 40 skott i vardera skjutställningen.

Vapen

Man använder sig av standardgevär eller frigevär i sportskytte och bara standardgevär i nationellt skytte.
Standardgeväret är detsamma som används inom nationella skyttet och sportskyttet: Tryckpunkt skall vara mellan 0.1-0.5 kg.

Anschutz korthållsgevär

Frigeväret har ofta tryck som ligger på 0.1-0.5 kg. Stocken är byggd så skytten får maximal kontakt mellan kind och gevär. Handstöd används i stående skyttet.
Ammunitionen har en utgångshastighet mellan 325 – 400 m/s

två stycken megalink 50 meters kulfång
Megalink elektroniska mål för 50 meter korthållsskytte.