Vi håller till på stigens skjutbanor vid västra infarten till Sandviken från E16.

Besöksadress

Stigens skjutbanor
Trafikplats Scherpbacken E16
Västra infarten Sandviken

Lat: 60.624780 Long: 16.729895

Infarten till skjutbanorna på stigen via bommen. Ligger vid västra infarten till Sandviken på E16. Bron över E16 syns till höger i bild.
Postadress

Sandvikens Skyttegille
c/o Mikael Lundh
Dalsängsvägen 178
81191 Sandviken

Google maps till skjutbanan