Vi har inga normala öppettider för fältskytte. Är man intresserad av fältskytte bör man ta kontakt med ledarna på korthållsbanan.
För öppettider på korthållsbanan se öppettider och priser och kontaktpersoner under kontakta oss.

skjutning bana 300 meter liggande
Banskytte 300 meter liggande i Sandviken 2007
Banskytte

Banskytte är både en nationell och en sportskyttegren där man skjuter från ett avstånd på 300 meter.
I nationelltskytte så skjuter man med kaliber 6.5 mm och i sportskytte skjuter man både med 6.5 mm och 7.62 mm.
Tavlan består av en enda prick som man skjuter flera skott på.

Tavla för 300 meter
300 meters tavla
Nationelltskytte

I det nationella skyttet tävlar men i liggande och ställningsskytte där både knä och stående också förekommer.

Program

Normalt skjuter man en huvudskjutning med 2 st. femskottserier som skjuts på 1.5 min vardera samt en ställningsserie om 3 knä skott och 2 stå skott på 3 min.
Därefter så skjuter man en mellanserie på 1 st. femskottserie på 1.5 min. samt en ställningsserie 3 knä och 2 stå på 3 min.
Sedan skjuts en final om 5 knäskott på 3 min. markering värde och läge på därefter. Sedan skjuts 5 stå skott med 1 min per skott med markering skott för skott.
Högsta resultatet blir segrare.

Tävlingar förekommer även från 200 meter för ungdomar med samma program som för 300 meters skyttet, men med längre skjuttider samt att man bara skjuter i liggande skjutställning.

Ställningar

I liggande skjuter man med rem utan stöd. (ungdomsklasser skjuter med kuddstöd)
I knästående är det tillåtet att skjuta i sittande med stöd på ett knä för en armbåge eller så skjuter skytten i höga knäställningen sittande på foten eller använder en vristkudde under vristen.
I Stående skjuter man utan rem men det är tillåtet att använda rem för den som vill.

Sportskytte
Program

Här skjuter man ¼ , ½ eller helmatch.
¼ match motsvarar 10 skott i vardera skjutställningen ligg, stå och knä.
1/2 match skjuter man 20 skott i vardera ställningen.
Helmatchen skjuter man 40 skott i vardera skjutställningen.

Vapen

Man använder sig av standardgevär eller frigevär i sportskytte och bara Standardgevär i nationellt skytte.

Standardgeväret är detsamma som används inom nationella skyttet och sportskyttet.
Ex. SAUER 200, CG80 eller CG63. Tryckpunkt skall var minimum 1.5 kg för nationellt skytte och sportskytte med nämnda gevärstyper.

Sauer 200 str (Scandinavian target rifle)
rws target elite 6,5*55 ammunition

RWS target elite 6,5*55

Frigeväret har ofta tryck som ligger på 0.1 – 0.5 kg. Samt att man skjuter med ammunition som har en utgångshastighet av 1100 m/s och är i det närmaste rekylfritt.
Övriga vapen har högre rekyl och utgångshastighet mellan 800 – 900 m/s

Självmarkerande mål på 500 meter

På 500 meters banan har vi satt upp självmarkerande stålmål i olika storlekar för ett enklare skytte om man skjuter själv.
Målet hänger och rör sig bakåt när skottet träffar vilket gör att man ser själv om det blir träff.

Stålmål på 500 meters banan
Självmarkerande stålmål.