Inskjutning nr 2

Sandvikens Skyttegille Stigens skjutbanor, Sandviken, Sverige

Sandvikens Skyttegille inbjuder våra skytteföreningar i Gästrikland samt övrigaintresserade skyttar till Inskjutningstävlingar i fältskytte.

50kr

Skinkskjutning

Sandvikens Skyttegille Stigens skjutbanor, Sandviken, Sverige

Sandvikens Skyttegille inbjuder våra skytteföreningar i Gästrikland samt övrigaintresserade skyttar till skinkskjutning i fältskytte.

120kr

Inskjutning nr1

Sandvikens Skyttegille Stigens skjutbanor, Sandviken, Sverige

Prel datum!

Inskjuting nr2

Sandvikens Skyttegille Stigens skjutbanor, Sandviken, Sverige

Prel datum!

Skinkskjutning

Sandvikens Skyttegille Stigens skjutbanor, Sandviken, Sverige

Prel datum!