Här finns Sandvikens Skyttegilles jubileumsskrift att ladda ner i pdf format.
Denna skrift gavs ut 1992 när vi fyllde 100 år som idrottsförening.

Här finns Sandvikens Skyttegilles minnesalbum från 1914 till 1958 att se.
Det är en skannad kopia av ett fotoalbum och bilderna är rätt stora, totalt 73Mb.


Skyttegilles historiaträd

7 Feb 1892

fb

Sandvikens Skyttegille bildat

Målsättningen var en försvarssamlande och folklig idrottsrörelse. I Sandviken var Sandvikens Skyttegille den första idrottsklubb som bildades i detta syfte. Den 7 februari 1892 på initiativ av ingenjör Tord Magnusson (sedermera bruksdisponent) klubbfästes stadgar och Skyttegillet blev därmed Sandvikens första idrottsföreningen i stadens historia.

Första skjutbanan låg på bredmossen (bussgaragen bredvid Bilmetro och Järbovägen) och hade en bana med så kallad järntavla som kritades mellan skotten.

1903

Skjutning vid Olsbackabanan 1903

Ny skjutbana vid Olsbacka

Då verksamheten ökade snabbst behövdes en större skjutbana. Mark erhölls vid Olsbacka.(nuvrande skjuhusområdet) Banan hade fem stycken ställ och ett skjutavstånd upp till 600 meter.

29 Sept 1935

Invigning av skjutbanan på stigen i Sandviken 1935

Invigning av ny skjutbana på stigen

Då industri och bebyggelse trängde på så flyttade skjutbana igen. Sandvikens Jernverk upplät mark en tredje gång, nu vid ”Skärpens” backe, Malmmuren.
Nuvarande anläggning 2022.

Banan hade från start åtta stycken tavelställ.

1936

Stora banan byggs

Skyttet expanderade och hemvärnet tillkom och en tillbyggnad krävdes.
1936 byggdes ”Stora banan” med 12 stycken tavelställ.

1949

Invigning av skjuthallen i Jernvallen

En ny inomhushall byggs för luftgevär och korthåll i källaren på Jernvallens idrottsarena.
Korthålls avståndet var endast 25 meter istället för 50 meter. Inga transportörer för varken 25 eller 10 metersskyttet.

1962

Renovering av ”Stora banan”

Stora banan blev utbyggd till 15 stycken tavelställ.
Nu hade vi V:a Gästriklands största skjutbaneanläggning med 2 banor om totalt 23 tavelställ mellan 100-500 meters skjutavstånd.

24 Apr 1968

Ungdomssektionen bildad

Ungdomssektionen bildas med uppgift att lotsa dom yngre skyttarna in i föreningsarbetet. Sektionen får en egen styrelse och kassa. Halva medlemsavgiften går till sektionen och resterande till huvudföreningen. Medlemsavgiften beslutades till 10kr. Detta motsvarar 100kr år 2022.

17 Dec 1978

Invigning av ny luftgevärshall i Björksätraskolan.

Björksätraskolan byggs och där får vi en ny luftgevärshall med tio stycken skjutbanor på 10m. Fram tills nu har vi skjutit korthåll på 25m och luftgevär på 10m i Jernvallens källare. Skjutbanorna på Jernvallen hade fasta tavlor vilket gjorde att för varje tavla fick man avbryta skyttet och gå fram för att byta till en ny tavla. I Björksätraskolan monterades handvevade taveltransportörer.

1979

Korthållsbanan flyttas

1979 lades korthållsbanan ner vid Jernvallen renovering.
Korthållsskyttet flyttade då in i nya polishuset. Dock ett provisorium av stora mått.

13 Nov 1985

fb

Sandvikens Ungdomsskytteförening bildad

Svenska skytteförbundet krävde från 1985 att ungdomssektionerna skulle bilda egna föreningar för att fortsätta kunna söka bidrag för ungdomsverksamheten. Sandvikens Ungdomsskytteförening bildades utifrån ungdomssektionen. Skyttegille hade en representant i styrelsen och Ungdomsföreningen hade en representant i Skyttegillets styrelse.
Sandvikens Skyttegille var fortfarande moderförening och stod för organisationsnumret.

1990

Korthållsbanan invigs vid stigen

Skyttegillet har saknat en kortdistansbana under många år men efter många turer kunde den äntligen påbörjas 1987.
Banan fick 8 tavelställ och fick skjuttillstånd 1990.

1991

Nya korthållshallen 1991

Renovering av korthållshallen

En ny skjuthall byggs för korthållsskyttet till nya banan som invigdes året före.

1992

Sandvikens Skyttegille firar 100 år

Föreningen firar 100 år som idrottsförening.

1995

Spikning av stativ för tavelautomater 50 meters banan

Korthållsbanan får tavelautomater

Tavelautomater monteras på korthållsbanan.
Tror inte dom blev alltför långlivade då funktionen var tveksam.

1993-1994

Flytt av 500m vall för ny avfart Rv-80

500 meters vallen flyttad

En ny avfart till Sandviken byggs och 100-500 meters banan måste flytta för att bereda plats åt västra avfarten från RV-80. Den flyttas fram 75 meter.

26 Maj 2006

Modernisering av fältskyttevallar

Fältskyttevallarna på 150-500 meter blir upprustade.

Maj 2007

Elektroniska tavlor till korthåll

Korthållsbanan får en upprustning och fem stycken Megalink elektroniska tavlor monteras.

Mar 2010

Skyttegille och Ungdomsföreningen delas till egna föreningar

2010 gjordes en stor omorganisation i huvudförbunden. Svenska Sportskytteförbundet och Frivilliga skytterörelsen slogs ihop till ett förbund. I samband med denna förändring så delas Skyttegillet och Ungdomsföreningen helt på sig. Ungdomsföreningen får ett eget organisationsnummer. Vi samarbetar fortfarande tätt då vi suttit ihop sedan 1968 och många av oss ingår i båda föreningarna och styrelser.

Maj 2022

Hemsidan delas till två egna sidor

Sandvikens Skyttegille och Sandvikens Ungdomsskytteförening har hitintills delat på en hemsida www.sandvikensskyttegille.se. Nu delas denna och varje förening får en egen hemsida och adress.