Vi är en ideell idrottsförening som skjuter gevär från 50 meter till 500 meter.
Föreningen bildades 1892 av ingenjör Tord Magnusson och är därmed Sandvikens äldsta idrottförening.

Vi håller till på Stigens skjutbanor där vi skjuter korthåll 50 meter, bana 100-500 meter och fältskytte 150-500 meter (upp till 650 meter på tävlingar)

Vårat mål är att vara tillgänglig för alla och hålla ner priserna så mycket det går.
Priset för en skjutning är i princip självkostnadspriser.

Föreningsdata

Organisationsnummer:
Plusgironummer:
Swishnummer:

885500 – 6527
142909 – 1
123 257 99 10