Höstmöte 2022

Sandvikens luftgevärshall Björksätra mitt 1, Sandviken

Kallelse till höstmöte 2022 för Sandvikens skyttegille.Plats: Luftgevärshallen Björksätraskolan.Kallelse i pdf.