Arbetsdag(ar) Stigens skjutbanor

Sandvikens Skyttegille Stigens skjutbanor, Sandviken, Sverige

Skjutbanan är i behov av arbetsdagar för att den ska gå att skjuta på och speciellt inför Liggen tävlingen som skjuts den 14:e Augusti.Se bifogad pdf med information från banchefen. /Mvh Styrelsen Sandvikens Skyttegille

Höstmöte 2022

Sandvikens luftgevärshall Björksätra mitt 1, Sandviken, Sverige

Kallelse till höstmöte 2022 för Sandvikens skyttegille.Plats: Luftgevärshallen Björksätraskolan.Kallelse i pdf.