Arbetsdag Stigens skjutbanor

Det finns mycket att göra på banorna. Vi kommer att skjuta tävlingen 300m liggen den 14 Augusti. Kom gärna och skjut så att det blir många deltagare. Det är inte lätt för alla att deltaga en given dag därför tänkte jag att vi fixar det som behövs under vecka 31. Jag
kommer själv att finnas på plats söndagen 7/8 från kl. 10.00 Kan man inte under söndagen så
gå det att själv fixa något under veckan eller tidigare om man så vill.

Nedan redogörs för vad som behöver göras.
● Alla banor, skotta upp sand i kulfång, rensa ogräs, plocka bort stenar och skräp,
sanden måste vara lucker och fri från större stenar och skräp.
● Brännbart skräp samlas ihop nere vid målboden på 300 m banan.
● Röja sly på alla banor vi behöver flera gubbar med röjsåg.
● Rotrycka ogräs på skjutplatser.
● Laga trasiga målställningar och upphängningsram för dukar.
● Klippa gräs.

Medtag utrustning för ditt jobb.

Hör av er till mig om ni åker och fixar något själv så att jag vet vad som är gjort.

Lite info angående gamla skjutbanorna på Stigen och dom nya som planeras vid
forsbackastigen (Survsvavägen).
Vi skulle egentligen varit avflyttade från nuvarande banor den sista juni i år, men det tar tid
för kommunen med projekteringen av det nya området.
Det innebär att vi får vara kvar på nuvarande plats till nästa sommar men
troligtvis hela nästa år.
Planeringen av dom nya banorna rullar på, Sandvik kommer att hjälpa till med byggnation av
skjut och bullervallar, det låter som att även Microsoft vill vara med och hjälpa till.
Då det är oerhört mycket fyllning som behövs så är det oerhört höga kostnader som
Kommunen nu slipper att betala, vilket dom är väldigt glada över. Vi skall också vara väldigt
glada över att Kommunen slipper en stor del av kostnaderna annars så hade vi nog blivit
utan
nya banor. Med lite tur så kan nog byggnationerna av banor vara i gång nästa vår.

Angående skytte mot stålmål så finns det sprayburkar i blinderingen vid 500 meters vallen,
det kommer att sättas upp stålmål även på 300 meters vallen. Om man ska skjuta så måste
man åka upp och kolla så att målen är hela och inte finns folk i närheten, vända semaforen
till grönt och sen skjuta. När man är klar vänder man semaforen till röd, sen skall man spraya
målen så att dom är klara för nästa skytt, är sprayburkarna tomma så ser man till och köper
nya det är inget som föreningen står för. Skjuter man sönder mål så lagar man dom efter sig.
Målen är byggda för egna pengar. Sköter man inte detta och t.e.x går upp och lägger sig på
500m och skjuter mot en röd semafor och åker hem, (detta har förekommit) så blir man av
med nyckeln.
Även pappers mål skall klistras efter skytte.

Hälsningar: Peter Johansson Banchef 070-643 51 10. woffe67@gmail.com

Similar Posts