Öppettider och priser skjutbanan.
Sandvikens Skyttegille.

Öppettider och priser stigens skjutbanor.

Under sommaren kommer vi att ha öppet för alla som vill komma och skjuta.

Öppettider korthållsbanan 2019.


Datum Tider Veckodag Anmärkning
9/5-22/8 17.30 - 19.00 Torsdagar Anmälan 17.30-18.30
Öppet för alla

Ungdomsledare stigen .


Ledare Telefon
Joakim Persson076-1111682
Sten-Olov Åberg026 - 27 32 04
Nicklas Nyman0730-720023
Mikael Lundh070 - 642 78 49
Peter Johansson070-6435110
Kalle Åberg076-7837180

Priser


Typ
Pris
Anmärkning
Medlemsavgift: 0-20 år 50:-  
(Gäller kalenderår) Över 20 år 100:-  
  familjekort 150:- (2 föräldrar och alla barn boende i samma bostad)
  Medlem i hemvärnet 50:- För medlemmar som är med i hemvärnet.
Medlemsavgifter betalas in till PG enligt nedan med dessa uppgifter:
Namn, adress, fullständigt personnummer, telefon och epostadress.
   
     
Skjutning: Kortdistans 50m  
  Skjutning 0-25år 20:- (25 skott)
  Skjutning över 25år 30:- (25 skott)
     
Plusgiro: 142909-1
Utskriven från www.sandvikensskyttegille.se